Blog17 december 2023

Uitdagende vraagstukken voor filosoof Maarten

Ons traineeship trekt veel trainees aan uit onverwachte en verrassende hoeken. Zo ook de 27-jarige hbo trainee Maarten Doevendans. Eigenlijk is hij filosoof en die achtergrond neemt hij mee de sector in. Hij houdt zichzelf en de corporatiesector graag een spiegel voor. “Net als ik, vraagt de corporatie (dit gebeurt ook sector breed) zich af wie ze is en wat haar maatschappelijke rol is en zou moeten zijn”, legt Maarten uit. Ook herkent hij de zachte (menselijke) en harde (ondernemende) krachten die dan wel conflictueus of harmonieus werkzaam zijn. “Dit dynamische karakter levert veel interessante en uitdagende vraagstukken op en als mens en filosoof voel ik me thuis in deze staat van onzekerheid en creativiteit.” Met zijn filosofische blik zoekt hij verdieping in zijn traineeship. Dit is zijn verhaal.

Inspiratie is de vinger op de zere plek

In zijn werk en privéleven is inspiratie nauw verwant aan de term ‘potentie’ of ‘potentialiteit’. “Als ik geïnspireerd raak, zie ik wie ik op dat moment ben en zou kunnen zijn”, vertelt Maarten.  Het zijn vaak vrienden, familie, filosofen of cabaretiers die hem prikkelen. Het heeft dan vaak te maken met de thema’s waarachtigheid, gezondheid en moed. Ze inspireren hem door de vragen die ze stellen, zoals; ‘hoe kan ik een betere vriend zijn?’ of ‘kan ik tevreden zijn over mijn bijdrage aan de maatschappij?’ Dit zijn vragen waar hij diep vanbinnen de antwoorden al op weet. “Inspiratie is de vinger op de zere plek (het doet even pijn), maar het is ook de weg naar verbetering en verlossing”, aldus Maarten. 

Zijn gedachtegoed

Het studieleven van Maarten zit erop met twee diploma’s op zak. Eentje op het gebied van sociaal werk (Hbo Culturele en Maatschappelijke Vorming) en eentje in de filosofie (Master Philosophy of Contemporary Challenges). Tijdens zijn master Filosofie leerde hij de Deense filosoof Søren Kierkegaard kennen. Deze filosoof stelt dat het leven alleen maar achterwaarts kan worden begrepen, terwijl we het voorwaarts moeten leven. “Met alweer een jaar mijn Masterdiploma op zak kan ik een rode draad herkennen in mijn studiekeuzes.” Zijn terugkerende interesse is de verhouding tussen de individuele mens en de maatschappij (en haar structuren), die hij zowel in de leefwereld van mensen als de abstracte ideeënwereld heeft mogen bestuderen.  

De keuze om na zijn Hbo-opleiding een Master filosofie te volgen, is een van de beste keuzes die hij heeft gemaakt. “Ik leerde er wat écht lezen, schrijven en gaandeweg ook denken is. Al schrijvend, leert men. Een studie filosofie bereidt je in zekere zin erg goed voor op het volwassen, werkende leven. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken.” Met zijn master filosofie op zak bleef Maarten met de vraag ‘wat kan ik precies met filosofie?’ achter. “Het voelt alsof je over machtige tools beschikt, maar nog niet weet hoe en waar je ze het beste kan inzetten”, vertelt Maarten. Het was voor hem dan een logische stap om dit te gaan onderzoeken tijdens een traineeship in een sector waar kritisch en creatief denken met open armen wordt ontvangen.

In de corporatiesector wordt kritisch en creatief denken met open armen ontvangen

Waarom Maarten voor traineeship thuisgeven koos

Maarten had meerdere redenen om voor traineeship Thuisgeven te kiezen. In eerste instantie oriënteerde hij zich op allerlei traineeprogramma’s in de sector volkshuisvesting (sociale huisvesting). “De structuur van het programma Thuisgeven sprak me direct aan. Met name de twee termijnen van negen maanden en het werken bij twee verschillende corporaties paste goed bij mijn wensen. Op deze manier dacht ik voldoende tijd te hebben om me ergens thuis te voelen en écht het verschil te kunnen maken”, vertelt hij. Daarnaast ervaarde hij prettig contact en flexibiliteit in de beginfase. Hierdoor kon Maarten eerder beginnen en direct na zijn studie en vakantie aan de slag.  

De twee termijnen van negen maanden en het werken bij twee verschillende corporaties paste goed bij mijn wensen. Zo heb ik voldoende tijd om me ergens thuis te voelen en écht het verschil te kunnen maken

Het hbo traineeship bevalt Maarten goed. Hij werd bij beide woningcorporaties direct goed ontvangen en kreeg gelijk verantwoordelijkheden en vertrouwen. “De twee termijnen van negen maanden geven je een goed beeld van beide corporaties en het schept voldoende tijd om je wegwijs te maken en van betekenis te zijn.” Het echte leren doet hij bij de corporaties wanneer hij voor een lastig vraagstuk komt te staan en er iets van hem verwacht wordt. “Dan pas kom ik mezelf tegen”, vindt hij. Een filosoof zou geen echte filosoof zijn als hij niet verlangt naar meer verdieping. ‘Wat is een corporatie eigenlijk?’ ‘Wat is het historische verloop van de corporatiesector?’ ‘En waar willen naartoe?’ Dit zijn voor Maarten voorwaardelijke vragen om zijn dagelijkse werkzaamheden te kunnen plaatsen in een groter geheel. 

Gedurende het traineeship zijn er diverse thema’s en vraagstukken op zijn pad gekomen. De eerste termijn mocht Maarten zich bezighouden met energiearmoede in tijden van energiecrisis en energietransitie, tegelijkertijd hield hij zich bezig met de interne bewustwording rondom duurzaamheid en de organisatiecultuur m.b.t. privacy. De tweede termijn houdt Maarten zich bezig met de optimalisatie van het schadeproces van VvE’s. Tijdens deze termijnen wordt Maarten geconfronteerd met tal van uitdagingen, persoonlijk en/of vakinhoudelijk.

Interview geschreven door trainee Erik van Genderen

Wil jij ook thuisgeven net als Maarten?

Scroll door onze website of neem contact met op